Ontwerpen 1A (3684)

Contactpersoon :Prof. arch. Jo BROEKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. arch. Jo BROEKX 
  
Co-titularis :Arch. Frank VANDEN ECKER 
 Arch. Peter PRINCEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Inge CLAUWERS 
 Arch. Liesbeth PUT 
 Arch. Ludo SCHOUTERDEN 
 Arch. Peggy WINKELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Ontwerpen 1A in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 4107 Draagstructuur / Constructie 1A (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht1897,0943,0954,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels