Ontwerpen 2A (3688)

Contactpersoon :Arch. Danny WINDMOLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Danny WINDMOLDERS 
  
Co-titularis :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Nathalie BODARWE 
 De heer Peter VANDE MAELE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 1A (3684) 7.0 stptn
    Ontwerpen 1B (3685) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Ontwerpen 2A in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 3684 Ontwerpen 1A en voor 3685 Ontwerpen 1B
  • Als je Ontwerpen 2A in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3687 Materiaalleer 2 en 3686 Constructie 2 (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels