Ontwerpen 2B (3689)

Contactpersoon :Arch. Danny WINDMOLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Danny WINDMOLDERS 
  
Co-titularis :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Iwert BERNAKIEWICZ 
 Arch. Wilfried JENZEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 1A (3684) 7.0 stptn
    Ontwerpen 1B (3685) 9.0 stptn
    Ontwerpen 2A (3688) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Ontwerpen 2B in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 3684 Ontwerpen 1A en voor 3685 Ontwerpen 1B
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels