Ontwerpen 3B (3698)

Contactpersoon :ir. arch. Dries CEUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :ir. arch. Dries CEUPPENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Manu GELDERS 
 Arch. Nick CEULEMANS 
 De heer Peter VANDE MAELE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 2A (3688) 9.0 stptn
    Ontwerpen 2B (3689) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Ontwerpen 3B in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 3688 Ontwerpen 2A en voor 3689 Ontwerpen 2B
  • Als je Ontwerpen 3B in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3204 Design & Build Studio en met 3800 Draagstructuur / Constructie 3B  (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 2Verplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht2439,02439,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels