Bedrijfsspel (3714)

Contactpersoon :Prof. dr. Ine UMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ine UMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Klara VROLIX 
 Prof. dr. Tensie STEIJVERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Accounting (3267) 6.0 stptn
    Inleiding tot marketing en strategie (3535) 3.0 stptn
    Management accounting (3537) 3.0 stptn
    Ondernemerschap (3538) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels