Programmeren en algoritmisch denken (3725)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arthur JANSEN 
 De heer Joris HERBOTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels