Hart en bloed (3735)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc HENDRIKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc HENDRIKX 
  
Co-titularis :Prof. Dr. Wilfried MULLENS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Mevrouw Bo BATENS 
 dr. Christophe SMEETS 
 dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Evelyne MEEKERS 
 Mevrouw Femke WOUTERS 
 Prof. dr. Frank JANS 
 De heer Ganesh KUMARASAMY 
 Mevrouw Hanne OOSTERBOS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Henri GRUWEZ 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jean-Luc RUMMENS 
 Mevrouw Julie VRANKEN 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Marcel AMELOOT 
 Mevrouw Myrte BARTHELS 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 De heer Sebastiaan DHONT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Biofysica (3609) 4.0 stptn
    Biomoleculen (3606) 7.0 stptn
    Celbiologie (3408) 8.0 stptn
    Celfysiologie (3414) 10.0 stptn
    Chemische homeostase (3415) 4.0 stptn
    Functionele anatomie (3607) 4.0 stptn
    Functionele histologie (3608) 6.0 stptn
    Genetica en genomica (3410) 10.0 stptn
    Vaardigheidsonderwijs (3416) 3.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Statistiek in genetica (3411) 4.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Alle risico’s waardoor de fysieke/mentale gezondheid van de student, medestudent, personeelsleden of andere derden (bv. patiënten, stagegevers, …) in gevaar wordt gebracht. Hieronder wordt ook begrepen: een ernstig risico dat de student schade aan machines/apparatuur in het kader van de opleiding aan UHasselt/tUL aanbrengt die de continuïteit van het onderwijs of onderzoek zou belemmeren.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels