Technologie-ondersteunende innovatie in gezondheid en welzijn (3805)

Contactpersoon :Prof. dr. Annemie SPOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 De heer Christophe WILLE 
 Prof. dr. Lisa TABONE 
 dr. Liselot THIJS 
 Prof. dr. Peter FEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Master in de ergotherapeutische wetenschapVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels