Basic Engineering Skills (3825)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Michael DAENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 De heer Dirk WILLEM 
 dr. Els WIEERS 
 ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
 Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
 Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 
 De heer Wouter GROENEVELD 
 De heer Wouter HELLEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1626,0812,0814,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels