Basisprincipes mechanica: starre lichamen (3827)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Karel KELLENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Karel KELLENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart VERMANG 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Bart ENGELEN 
 Mevrouw Daniely REIS SANTOS 
 De heer Dirk WILLEM 
 Prof. dr. ir. Elke DECKERS 
 ing. Jarne VANHERCK 
 ing. Jeroen CRAMER 
 ing. Martijn CRAMER 
 ing. Sofie KNOOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels