Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Wim DEFERME 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. ir. Jozefien DE KEYZER 
 ing. Koen LIBENS 
 ing. Pol VANWERSCH 
 De heer Tobias CORTHOUTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de industriële wetenschappenVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: pba agro- en biotechnologie voor optie voeding en packaging deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels