Masterproef Ondernemerschap en Management (3855)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
 dr. Lise JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Allard VAN RIEL 
 Prof. dr. An CARIS 
 Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
 Prof. dr. Mieke JANS 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de handelswetenschappen  
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Change Management (3859) 6.0 stptn
    Entrepreneurial design thinking (3864) 6.0 stptn
    KMO management en familiebedrijven (3863) 6.0 stptn
    Leadership and Human Capital (3857) 6.0 stptn
    Performance management (3858) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Change Management (3859) 6.0 stptn
    Leadership and Human Capital (3857) 6.0 stptn
    Performance management (3858) 6.0 stptn
    Public entrepreneurship (3862) 6.0 stptn
    Publieke administratie (3861) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de handelswetenschappen - ondernemerschap en managementVerplicht40515,05435115,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels