KMO management en familiebedrijven (3863)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim VOORDECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim VOORDECKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master HW OM track private sectorVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master HW OM track publieke sectorKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - accountancy, financiering en fiscaliteitKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - marketing managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - supply chain managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie cluster ondernemen en managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels