Psychologie en groepsdynamica (3877)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke OPDENACKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke OPDENACKER 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Pauline VANHEUSDEN 
 De heer Tim GIELENS 
 Mevrouw Tine VANDENDRIESSCHE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de informaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels