Borst, buik en bekken  (3903)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Cornelia DESSERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Dr. Liesbeth MEYLAERTS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Rana ONDER 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 dr. Sandrina MARTENS 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels