Celcommunicatie en biochemie  (3905)

Contactpersoon :Prof. dr. Virginie BITO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Co-titularis :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
 Prof. dr. Virginie BITO 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Amelien VANAENRODE 
 De heer Art JANSSEN 
 Prof. dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 Mevrouw Chloe TRIPPAERS 
 Prof. dr. Dirk FRANCO 
 dr. Dorien DELUYKER 
 dr. Elien DERVEAUX 
 Mevrouw Ellen HEEREN 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Kurt VAN DER SPEETEN 
 Mevrouw Lotte VASTMANS 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sarah D'HAESE 
 De heer Sibren HAESEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels