Ontwerpen 4A (3918)

Contactpersoon :Arch. Jan VANWEERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jan VANWEERT 
  
Co-titularis :Arch. Nick CEULEMANS 
 Prof. ir. arch. Stefan DEVOLDERE 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. Dieter LEYSSEN 
 Prof. Jorryt BRAAKSMA 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Ontwerpen 4A in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 3697 Ontwerpen 3A en voor 3689 Ontwerpen 3B
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurNa selectie27010,027010,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels