Fiscaal en economisch straf(proces)recht (3920)

Contactpersoon :Prof. dr. Caroline VANDERKERKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Caroline VANDERKERKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Patrick LAUWERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Fiscaal recht (1890) 6.0 stptn
    Strafrecht en strafprocesrecht (1883) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de rechten: overheid en rechtVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2e masterjaar in de rechten: rechten - corporateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor private (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels