Infectie en immuniteit (3922)

Contactpersoon :Prof. dr. Leen SLAETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Leen SLAETS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Niels HELLINGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Daphne LINTSEN 
 Prof. dr. Deborah STEENSELS 
 Mevrouw Denise SPANOGHE 
 Mevrouw Elien LUYTEN 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Mevrouw Janne VERREYCKEN 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Dr. Kristof THEVISSEN 
 Mevrouw Laura BOLKAERTS 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Tine WEYTJENS 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels