Neurologische en inwendige systemen (3932)

Contactpersoon :Prof. dr. Monique VAN ERUM
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Monique VAN ERUM 
  
Co-titularis :Prof. dr. Koen CUYPERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anouk AGTEN 
 Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 Mevrouw Britt VAN DE HATERD 
 De heer Dries COPS 
 Mevrouw Elien CRANINCKX 
 Mevrouw Florence DEVOS 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Mevrouw Jitske VANDERSMISSEN 
 Mevrouw Julie JANSSEN 
 Mevrouw Katrien NOELMANS 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 Mevrouw Kia PUUSTINEN 
 Mevrouw Laura MAES 
 Mevrouw Lien VANMOL 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 Mevrouw Lisa MENNENS 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Mevrouw Mia WYNANTS 
 dr. Michelle WEIJZEN 
 Mevrouw Shanti VAN MALDEREN 
 dr. Stefanie VERSTRAELEN 
 De heer Tin GOJEVIC 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Kinesiologie deel 1 (3915) 12.0 stptn
    Kinesiologie deel 2 (3917) 12.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels