Jong en oud: biopsychosociaal model (3933)

Contactpersoon :Prof. dr. Evi VERBECQUE
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Joeri CALSIUS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bo MOERAERT 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
 Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stephanie GOOSSENS 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels