Geïntegreerde opdracht bouwkunde (3939)

Contactpersoon :Mevrouw Maryse VERMEIREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Maryse VERMEIREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Peter OP T VELD 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
 dr. ir. ing. Robrecht KEERSMAEKERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bouwfysica en installaties 3 (3404) 3.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3A (3799) 5.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 3B (3800) 4.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Geïntegreerde opdracht bouwkunde in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3203 Bouwfysica en installaties 4 en 3438 Draagstructuur 4 (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen bouwkundeKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels