Onderzoeksmethodologie (3941)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan VANRIE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan VANRIE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Mevrouw Josymar RODRIGUEZ ALFONZO 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Kris PINT 
 dr. Lieve CUSTERS 
 De heer Nijs DE VRIES 
 Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
 Mevrouw Steffie DE GAETANO 
 Mevrouw Tatiana DE OLIVEIRA CHILETTO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels