Global health (3943)

Contactpersoon :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieVerplicht813,0202020213,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieVerplicht813,0202020213,0JaNeeNumeriek

3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0202020213,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieKeuze813,0202020213,0JaNeeNumeriek

schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgKeuze813,0202020213,0JaNeeNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeKeuze813,0202020213,0JaNeeNumeriek

Master in de ergotherapeutische wetenschapKeuze813,0202020213,0JaNeeNumeriek

2de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaNeeNumeriek

3de bachelorjaar in de geneeskundeExtra-curriculair813,0202020213,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels