Good clinical practice en klinische studies (3972)

Contactpersoon :Prof. dr. Dieter MESOTTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dieter MESOTTEN 
  
Co-titularis :dr. Hilde KELCHTERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Christophe SMEETS 
 Mevrouw Femke WOUTERS 
 Mevrouw Katrien WITTERS 
 dr. Kimberly VANHEES 
 Mevrouw Leen HEYENS 
 dr. Nele CLAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Quality management (3971) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels