Instrumentele, technische en communicatieve vaardigheden (3973)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eva PEETERMANS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 Mevrouw Michelle FRAIQUIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels