Organisatie en management van de gezondheidszorg (3976)

Contactpersoon :Prof. dr. Neree CLAES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Neree CLAES 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jo VANDEURZEN 
 Mevrouw Kristel MARQUET 
 Prof. dr. Veerle SOMERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and NanotechnologyKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health SciencesKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and DiseaseKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels