Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VALKENBORG
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VALKENBORG 
  
Co-titularis :Prof. dr. Andrea TORNERI 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Jeroen WYNEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels