Wiskundige methoden van de fysica 2 (3993)

Contactpersoon :Prof. dr. Fred VERMOLEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Fred VERMOLEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Sabia ASGHAR 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
    Vectorcalculus (4093) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Lineaire algebra (3983) 4.0 stptn
    Vectorcalculus (4093) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie experimentele fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie nano/biofysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica, sterrenkunde en gravitatieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels