ICT tools voor Chemisch Ingenieurs (4033)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Mumin enis LEBLEBICI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    3D-analyse en differentiaalvergelijkingen (3829) 6.0 stptn
    Algemene chemie 1 (3830) 6.0 stptn
    Fysische chemie en transportverschijnselen (4466) 6.0 stptn
    Industriële proceschemie (2512) 3.0 stptn
    Lineaire algebra en 2D-analyse (3822) 5.0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
    Reactorkunde (3301) 4.0 stptn
    Scheidingsprocessen (4335) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels