Toepassingen in beleidsevaluatie (4044)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim MARNEFFE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim MARNEFFE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Samantha BIELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Cato THOMMIS 
 Mevrouw Marie-Lien GERITS 
 Mevrouw Ulrike UITDEBROEKS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Beleidsevaluatie (3406) 6.0 stptn
    Methods in Impact Assessment (2211) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW - minor beleidsmanagementVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
master TEW-BMVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels