Mechanisch ontwerpen 2 (4058)

Contactpersoon :ir. Gert VANHEES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Karel KELLENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Genevieve MARTY 
 ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 ir. Koen HAAGDORENS 
 ing. Pieter VERDING 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Project Engineering Skills (3833) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanicaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels