Materiaalkunde en productietechnologie 2 (4067)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Albert VAN BAEL 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Geert LEEN 
 ir. Gert VANHEES 
 ing. Koen LIBENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanica- optie automatiseringVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - elektromechanica- optie ontwerp & productieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels