Chemische analyses (4071)

Contactpersoon :Prof. dr. Sonja SCHREURS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sonja SCHREURS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Algemene chemie 1 (3830) 6.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Statistiek + (4084) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemie schakel (2830) 4.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Statistiek schakel (2915) 3.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Er wordt in dit opleidingsonderdeel gewerkt met risicohoudende stoffen (o.a. toxische, corrosieve, sterk oxiderende, ontvlambare producten), ioniserende straling (open en gesloten bronnen) en met risicovolle opstellingen. De veiligheid van de medestudenten en de gebouwen van de gezamenlijke opleiding komen in gevaar indien de student de nodige labovaardigheden niet beheerst.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba elektronica-ICT 2 - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba elektronica-ICT - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Nucleair en medisch: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie afst.nucleair en medischVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels