Chemische analysetechnieken (4073)

Contactpersoon :Prof. dr. Sonja SCHREURS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sonja SCHREURS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Nadia LEPOT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Chemische analyses (4071) 4.0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
    Statistiek + (4084) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Chemie schakel (2830) 4.0 stptn
    Chemische analyses (4071) 4.0 stptn
    Statistiek schakel (2915) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba elektronica-ICT 2 - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels