Digitale elektronische schakelingen (4081)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Nele MENTENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Nele MENTENS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Jelle BIESMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektronische systemen (3831) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen - elektronica-ICTVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
2de bachelor in de industriële wetenschappen - informaticaVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus nucleair en medischVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW informatica - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels