Elektromagnetisme en wisselstroom (4085)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Michael DAENEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Michael DAENEN 
  
Co-titularis :Prof. ir. Annick DEXTERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Busra SESLI 
 De heer Jonathan PARION 
 De heer Omid ALAVI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Elektriciteit (3824) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen (gemeenschappelijk pakket)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels