Sterkteleer (4087)

Contactpersoon :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Sofie KNOOPS 
 ing. Tine ENGELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de industriële wetenschappen (gemeenschappelijk pakket)Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels