Vectorcalculus (4093)

Contactpersoon :dr. Jeroen WYNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sorin POP 
  
Co-titularis :dr. Jeroen WYNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 De heer Wilbert DEN HERTOG 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 1 (3376) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Calculus 1 (4543) 4.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels