Het bewegingsstelsel  (4099)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Carl DIERICKX 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. Dr. Jan TRUIJEN 
 dr. Johan DARCIS 
 Mevrouw Katrien DE SMEDT-JANS 
 Prof. Pascal VANELDEREN 
 Prof. dr. Philippe LAUWERYNS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Borst, buik en bekken (3903) 11.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels