Neurowetenschappen (4101)

Contactpersoon :Prof. dr. Jean-Michel RIGO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Art JANSSEN 
 De heer Ben ROMBAUT 
 Prof. dr. Bert BRONE 
 Mevrouw Bieke JANSSEN 
 Prof. dr. Elke CLYNEN 
 Mevrouw Elle SCHEIJEN 
 De heer Erwin CORNIPS 
 Prof. dr. Esther WOLFS 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. Dr. Frank WEYNS 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Jan VANDEVENNE 
 Prof. dr. Janneke COX 
 dr. Koen VAN BOXEM 
 Mevrouw Lieve VAN VEGGEL 
 Mevrouw Lisa BERDEN 
 Prof. dr. Mark PLAZIER 
 Mevrouw Melanie MERTENS 
 Dr. Nina DE KLIPPEL 
 Mevrouw Nuran CAZ 
 Prof. Pascal VANELDEREN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 dr. Sandrina MARTENS 
 Prof. dr. Sofie VAN CAUTER 
 Mevrouw Steffie HASEVOETS 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 De heer Vincent RAYMAEKERS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Celcommunicatie en biochemie (3905) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Borst, buik en bekken (3903) 11.0 stptn
    Histologie en genetica (3814) 11.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht29711,029711,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels