Functioneren bij neurologische aandoeningen (4109)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter FEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter FEYS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Lisa TABONE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
 Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Mevrouw Elien CRANINCKX 
 dr. Jonas SCHRODER 
 Mevrouw Julie JANSSEN 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Laura MAES 
 Mevrouw Lien VANMOL 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 dr. Lousin MOUMDJIAN 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Mevrouw Mia WYNANTS 
 Mevrouw Nele BERTELS 
 Mevrouw Nele VANBILSEN 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 
 De heer Valentin SCHROYEN 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 Mevrouw Ynse DOOMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: neurologische en inwendige systemen. 
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels