Functioneren bij inwendige aandoeningen (4110)

Contactpersoon :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 Prof. dr. Chris BURTIN 
 dr. Felipe VILACA CAVALLARI MACHADO 
 Mevrouw Florence DEVOS 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 dr. Jan SPAAS 
 Mevrouw Jitske VANDERSMISSEN 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 dr. Kirsten QUADFLIEG 
 Mevrouw Lisa MENNENS 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sarah HAESEVOETS 
 dr. Stef FEIJEN 
 De heer Tin GOJEVIC 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: neurologische en inwendige systemen (3932).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels