Functioneren bij musculoskeletale aandoeningen (4111)

Contactpersoon :Prof. dr. Annick TIMMERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
  
Co-titularis :dr. Jonas VERBRUGGHE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 De heer Antonios CHALIMOURDAS 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
 Mevrouw Indra RAMAKERS 
 Prof. dr. Johan BELLEMANS 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 dr. Kristof HUTS 
 Prof. dr. Kristof SMEETS 
 Prof. dr. Kristoff CORTEN 
 Prof. dr. Lotte JANSSENS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Nina GOOSSENS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Mevrouw Sara DEMOEN 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 De heer Sim KLAPS 
 Mevrouw Sofie VAN WESEMAEL 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 
 Mevrouw Veraline VANHOLST 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: kinesiologie deel 1 (3915) en kinesiologie deel 2 (3917). StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels