Functioneren bij geriatrische en psychiatrische populaties (4113)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke SPILDOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke SPILDOOREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Bo MOERAERT 
 dr. Carolien STROUWEN 
 De heer David REYNAERTS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 dr. Joeri CALSIUS 
 dr. Kristof HUTS 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Nina JACOBS 
 dr. Paul HEEFFER 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Sara PAUWELS 
 Mevrouw Stephanie GOOSSENS 
 Mevrouw Stephanie PAREYN 
 Mevrouw Tine PLATTIAU 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: jong en oud: biopsychosociaal model (3933).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels