Gezondheidspromotie en communicatie deel 2 (4114)

Contactpersoon :Prof. dr. Joke OPDENACKER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Joke OPDENACKER 
  
Co-titularis :dr. Kristof HUTS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer David REYNAERTS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Iris MEULEMANS 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 
 Mevrouw Marga SWERTS 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Ruth PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: gezondheidspromotie en communicatie deel 1 (3935).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,067685,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels