wetenschappelijke vorming deel 2 (4115)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf MEESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf MEESEN 
  
Co-titularis :dr. Stefanie VERSTRAELEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bruno BONNECHERE 
 Mevrouw Joana FRIESKE 
 Mevrouw Kato MICHIELS 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 dr. Leen PRENEN 
 De heer Marten NUYTS 
 Mevrouw Maud BEECKMANS 
 De heer Sybren VAN HOORNWEDER 
 De heer Tim NEMETH 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: wetenschappelijke vorming deel 1 (4006).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,054544,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels