Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom ARTOIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies MONNENS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Laura VANSTRAELEN 
 De heer Vincent CUYPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels