Veldkennis (4118)

Contactpersoon :Prof. dr. Natalie BEENAERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Natalie BEENAERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Wim KUYPERS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels