Stage en eindproject onderwijs (4120)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Wanda GUEDENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Analytische basismethoden (1455) 5.0 stptn
    Basisvaardigheden in de chemie (3461) 10.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 5.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2 (1413) 5.0 stptn
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5.0 stptn
    Chemische thermodynamica (3988) 5.0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5.0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 5.0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 4.0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5.0 stptn
    Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen (1402) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volledig curriculum 1BA en 2BAStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht40515,040515,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels